Cookies

ookies sú súbory používané na väčšine webových stránok, aby poskytli návštevníkovi stránky lepšiu funkčnosť stránky a sledovali štatistiky návštev. Sú vhodným nástrojom pre udržanie aktuálneho a relevantného obsahu, ktorý je v súlade so záujmami a preferenciami používateľov webových stránok.

Dôvodom používania cookies na našich stránkach je zabezpečiť návštevníkovi našej webstránky možnosť opätovne, jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky. Taktiež zbieranie rôznych štatistík a výkazov užívateľa online - môžeme nimi sledovať frekvenciu návštev určitého obsahu na našich internetových stránkach. Používním cookies chceme posúdiť účinnosť návrhu webu a relevantnosť obsahu na podriadených weboch.

Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovom serveri) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie. Cookie je len "pasívny" súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Pravidlá používania

AUTORSKÉ PRÁVA

  • Stránka, obsah stránky pridaný prevádzkovateľom a grafika stránky, sú dielom prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pokiaľ nie je v podmienkach uvedené inak. Ako jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti prevádzkovateľa a tretích osôb je toto dielo, ktoré je vnímateľné zmyslami, predmetom autorského práva a podlieha autorskoprávnej ochrane v zmysle platných právnych predpisov. Stránka, jej obsah aj grafika môžu byť ďalej použité formou šírenia, kopírovania, spracovania, spojenia s iným dielom, zaradenia do databázy, vyhotovenia ich rozmnoženiny, verejného rozširovania, publikovania, alebo akokoľvek inak použité len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pokiaľ ide o obsah, ku ktorému prislúchajú príslušné autorské práva týmto tretím osobám.
  • Použitie obsahu stránky je povolené užívateľom výlučne len pre ich osobnú potrebu, v súlade s podmienkami a právnymi predpismi.
  • Porušenie povolenia používať stránku výlučne len pre osobnú potrebu užívateľov v súlade s podmienkami a platnými právnymi predpismi je neoprávneným zásahom do práv prevádzkovateľa, a prípadne aj tretích osôb.

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PODMIENOK
  • Podmienky stránky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na stránke, dňa 01.01.2019.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho súhlasu užívateľov stránky. Preto je nevyhnutné sa s podmienkami oboznámiť pred začatím každého používania stránky. O zmene podmienok informuje prevádzkovateľ v primeranom časovom predstihu vopred registrovaných užívateľov na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail) a užívateľov zverejnením na stránke.
  • Ak užívateľ stánky alebo tretia osoba alebo iná osoba nesúhlasí s týmito podmienkami, je jej používanie stránky a zasielanie článkov na zverejnenie zakázané.
  • V prípade otázok ohľadne týchto podmienok sa užívatelia a tretie osoby môžu obrátiť na prevádzkovateľa na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Máte záujem o auto?

V prípade záujmu o kúpu auta alebo záujem o dovoz auta nás kontaktuje.