Aktuálna informácia

Sme vám k dispozícii aj počas Lockdownu! Informácie vám podáme telefonicky na 0911 105 000 a aj online cez FB tu.
Prevádzkujeme servisné služby údržby motorových vozidiel, pričom dodržiavame pravidlá pandemických opatrení.

Cookies

ookies sú súbory používané na väčšine webových stránok, aby poskytli návštevníkovi stránky lepšiu funkčnosť stránky a sledovali štatistiky návštev. Sú vhodným nástrojom pre udržanie aktuálneho a relevantného obsahu, ktorý je v súlade so záujmami a preferenciami používateľov webových stránok.

Dôvodom používania cookies na našich stránkach je zabezpečiť návštevníkovi našej webstránky možnosť opätovne, jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky. Taktiež zbieranie rôznych štatistík a výkazov užívateľa online - môžeme nimi sledovať frekvenciu návštev určitého obsahu na našich internetových stránkach. Používním cookies chceme posúdiť účinnosť návrhu webu a relevantnosť obsahu na podriadených weboch.

Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovom serveri) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie. Cookie je len "pasívny" súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Pravidlá používania

AUTORSKÉ PRÁVA

  • Stránka, obsah stránky pridaný prevádzkovateľom a grafika stránky, sú dielom prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pokiaľ nie je v podmienkach uvedené inak. Ako jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti prevádzkovateľa a tretích osôb je toto dielo, ktoré je vnímateľné zmyslami, predmetom autorského práva a podlieha autorskoprávnej ochrane v zmysle platných právnych predpisov. Stránka, jej obsah aj grafika môžu byť ďalej použité formou šírenia, kopírovania, spracovania, spojenia s iným dielom, zaradenia do databázy, vyhotovenia ich rozmnoženiny, verejného rozširovania, publikovania, alebo akokoľvek inak použité len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pokiaľ ide o obsah, ku ktorému prislúchajú príslušné autorské práva týmto tretím osobám.
  • Použitie obsahu stránky je povolené užívateľom výlučne len pre ich osobnú potrebu, v súlade s podmienkami a právnymi predpismi.
  • Porušenie povolenia používať stránku výlučne len pre osobnú potrebu užívateľov v súlade s podmienkami a platnými právnymi predpismi je neoprávneným zásahom do práv prevádzkovateľa, a prípadne aj tretích osôb.

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PODMIENOK
  • Podmienky stránky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na stránke, dňa 01.01.2019.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho súhlasu užívateľov stránky. Preto je nevyhnutné sa s podmienkami oboznámiť pred začatím každého používania stránky. O zmene podmienok informuje prevádzkovateľ v primeranom časovom predstihu vopred registrovaných užívateľov na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail) a užívateľov zverejnením na stránke.
  • Ak užívateľ stánky alebo tretia osoba alebo iná osoba nesúhlasí s týmito podmienkami, je jej používanie stránky a zasielanie článkov na zverejnenie zakázané.
  • V prípade otázok ohľadne týchto podmienok sa užívatelia a tretie osoby môžu obrátiť na prevádzkovateľa na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Máte záujem o auto?

V prípade záujmu o kúpu auta alebo záujem o dovoz auta nás kontaktuje.

 

No Internet Connection