Dopravná nehoda
Rady a informácie pri dopravnej nehode:
 • pri zranení osôb urýchlene privolajte pomoc z linky 112
 • pri dopravnej nehode v zahraničí trvajte na privolaní polície, od ktorej si vypýtajte číslo konania. Kontaktujte asistenčné služby svojej poisťovne, ktorá Vám pomôže s ďalším postupom.
 • vyplňte formulár Záznam o dopravnej nehode a požiadajte vašu protistranu o vyplnenie jej verzie formuláru a obaja ho podpíšte (postup je uvedený na jeho rube)
 • poznačte si mená, adresy, telefónne čísla účastníkov a svedkov dopravnej nehody
 • neupravujte stav spôsobený nehodou až do obhliadky poškodenej veci pracovníkom poisťovne. V niektorých prípadoch je vhodné udalosť zdokumentovať fotografiami, resp. videozáznamom (stačí aj mobilom).
 • v prípade ak ste zodpovedný za vznik škody, písomne nahláste škodu bezodkladne svojej poisťovni
 • bez konzultácie so svojou poisťovňou neuznávajte žiadne nároky ani nepreplácajte náhradu škody
 • ak sa udalosť stala na území SR, je poistnený povinný nahlásiť udalosť poisťovni najneskôr do 15 kalendárnych dní
 • ak sa udalosť stala mimo územia SR, udalosť treba nahlásiť najneskôr do 30 kalendárnych dní

K nahláseniu škody potrebujete tieto doklady:
 • kópiu bielej karty
 • kópiu vodičského preukazu vodiča (ktorý vozidlo v čase vzniku nehody viedol)
 • kópiu technického preukazu
 • prípadne kópie ďalších dokladov podľa pokynov pracovníka poisťovne

Máte záujem o auto?

V prípade záujmu o kúpu auta alebo záujem o dovoz auta nás kontaktuje.