Cenník výmeny oleja v prevodovke

6 stupňová automatická prevodovka s mokrou dvojspojkou
DSG 02E DQ250 6/1

Výrobca: Volkswagen AG

Predpísaný olej: 7,2 L
- Org. VW G052182A2
- Motul HighTorqe DCTF - NEW 
- Motul Multi DCTF
Ext. filter s tesnením: 02E305051C
Kontrola množstva: 35-45*C

Interval výmeny: 60.000 km / 4 roky - pri sťažených prevádzkových podmienkach 40-50.000 km / 3 roky

V ponuke máme aj špičkový DCTF olej Motul HighTorqe pre športové vozidlá so zvýšenými nárokmi na výkon.

Pre vozidlá s pohonom 4x4 vykonávame aj výmenu oleja Haldex spojky a diferenciálov.

Výmena oleja s preplachom prevodovky
Čistič prevodovky MOTUL + strojový preplach
Externý filter s tesnením
Čas práce: 2 h 30 min
Prevodový olej Motul / Originál
Použité množstvo oleja: 11 l
Olej Motul
Originál olej
260-310 € s DPH
470-520 € s DPH
Uvedené ceny sú kalkulované s predpokladaným množstvom oleja, potrebného na preplach. Zvyčajne je použité množstvo 1,5 až 2x viac ako je objem prevodovky.
Aditívum / Kondicionér: Voliteľná položka, prípravok na zlepšenie vlastností nových a starých prevodových kvapalín
Orientačná cena + 16€ s DPH
Viac info o aditívach nájdete na stránke predajcov - používame produkty BG 303 CVT Plus a BG 310 ATC Plus

Priebeh výmeny oleja v prevodovke DSG 02E DQ250 6/1

7 stupňová automatická prevodovka s mokrou dvojspojkou
DSG7 0GC, DQ381 7/1

Volkswagen AG / BorgWarner
0GC [DQ381-7, DSG7, S-Tronic]

Predpísaný olej: 6,9L 
OE olej: VW G 055 529 A2
TOP: Motul HighTorqe DCTF
         Motul - Multi DCTF

Filter s tesnením: 0BH325183B

Kontrola množstva: 35-45*C

Vozidlá s rokom výroby 2016 až 2021 vyžadujú skrátený interval výmeny oleja na 45.000km alebo 3 roky. 
Výrazne odporúčame pred letom kontrolovať stav tlaku na spojkách, nakoľko často dochádza pri dlhých trasách k poruchám P1735 alebo P1736 čo je porucha vyžadujúca opravu DSG mechatroniky. Tlak pri vypnutom motore musí byť 0,00bar na oboch spojkách s toleranciou 0,20bar. Tlak pod -0,20bar až -1,--bar môže prevodovku uviesť do núdzového režimu.

Vozidlá s pohonom 4x4 / Haldex 5 vyžadujú výmenu oleja haldex spojky aj diferenciálu pravideľne po 30.000km alebo 36 mesiacov vrátane čistenia systému. Vyhnete sa tak skorému repasu zadného diferenciálu.

Výmena oleja s preplachom prevodovky
Čistič prevodovky MOTUL + strojový preplach
Externý filter s tesnením
Čas práce: 2 h 30 min
Prevodový olej Motul / Originál
Použité množstvo oleja: 11 l
Olej Motul
Originál olej
270 - 320 € s DPH
670 - 720 € s DPH
Uvedené ceny sú kalkulované s predpokladaným množstvom oleja, potrebného na preplach. Zvyčajne je použité množstvo 1,5 až 2x viac ako je objem prevodovky.
Aditívum / Kondicionér: Voliteľná položka, prípravok na zlepšenie vlastností nových a starých prevodových kvapalín
Orientačná cena + 16€ s DPH
Viac info o aditívach nájdete na stránke predajcov - používame produkty BG 303 CVT Plus a BG 310 ATC Plus

Priebeh výmeny oleja v prevodovke DSG7 - 0GC, DQ381 7/1

7 stupňová automatická prevodovka s mokrou dvojspojkou
DSG 0BH, 0BT DQ500 7/1

Výrobca: Volkswagen AG / BorgWarner

Dvojspojková prevodovka
Prvotná náplň 6.9 - 7.1 (l)
OE olej: VW G 052 182 A2

Motul - HighTorqe DCTF
Motul - Multi DCTF

OE filter s tesnením: 0BH325183B

Kontrola množstva: 35-45*C
Servisný interval výmeny DSG oleja je max. 60.000km alebo 48 mesiacov

Pre vozidlá s pohonom 4x4 vykonávame aj výmenu olejov v diferenciáloch a Haldex spojke.
Servisný interval Haldexu IV a V 30.000km alebo 36 mesiacov
Servisný interval diferenciálov max 100.000km alebo 60 mesiacov

Výmena oleja s preplachom prevodovky
Čistič prevodovky MOTUL + strojový preplach
Filter s tesnením
Čas práce: 3 hod
Prevodový olej Motul / Originál
Použité množstvo oleja: 11 l
Olej Motul
Originál olej
290 - 340 € s DPH
570 - 630 € s DPH
Uvedené ceny sú kalkulované s predpokladaným množstvom oleja, potrebného na preplach. Zvyčajne je použité množstvo 1,5 až 2x viac ako je objem prevodovky.
Aditívum / Kondicionér: Voliteľná položka, prípravok na zlepšenie vlastností nových a starých prevodových kvapalín
Orientačná cena + 16€ s DPH
Viac info o aditívach nájdete na stránke predajcov - používame produkty BG 303 CVT Plus a BG 310 ATC Plus

Priebeh výmeny oleja v prevodovke DSG7 - 0BH 0BT DQ500

Máte záujem o výmenu prevodového oleja?

V prípade záujmu o profesionálnu výmenu prevodového oleja alebo zistenie stavu automatickej prevodovky.