8 stupňová CVT prevodovka
CVT 0AW VL381 8/1 Audi

Výrobca: Audi

Predpísaný olej: 8 L 
Org. VW CVT G052516A2
MOTUL - Multi DCTF

Filter vonkajší: 0AW301516H

Filter vnútorný: 0AW301519C nemení sa pri výmene oleja

Kontrola množstva: 30-35*C

Výmena oleja s preplachom prevodovky
Čistič prevodovky MOTUL + strojový preplach
Vonkajší filter
Čas práce: 3 hod
Prevodový olej Motul / Originál
Použité množstvo oleja: 10 l
Olej Motul
Originál olej
300 € s DPH
480 € s DPH
Uvedené ceny sú kalkulované s predpokladaným množstvom oleja, potrebného na preplach. Zvyčajne je použité množstvo 1,5 až 2x viac ako je objem prevodovky.
Aditívum / Kondicionér: Voliteľná položka, prípravok na zlepšenie vlastností nových a starých prevodových kvapalín
Orientačná cena + 16€ s DPH
Viac info o aditívach nájdete na stránke predajcov - používame produkty BG 303 CVT Plus a BG 310 ATC Plus

Máte záujem o výmenu prevodového oleja?

V prípade záujmu o profesionálnu výmenu prevodového oleja alebo zistenie stavu automatickej prevodovky.