Cenník výmeny oleja v prevodovke

5 stupňová automatická prevodovka
Jatco 09B, JF506E

Výrobca: Jatco JF506E
09A pre Audi
09B pre VW

Predpísaný olej: 7 L 
- Org VW - G052990A2
- Motul - Multi ATF

Filter s tesnením:
- vnútorný filter, nemení sa!

Kontrola množstva: 35-45*C

Výmena oleja s preplachom prevodovky
Preplach sa nevykonáva - manuálna výmena
Vnútorný filter - nemení sa
Čas práce: 2 h 30 min
Prevodový olej Motul / Originál
Použité množstvo oleja: 10 l
Olej Motul
Originál olej
250 € s DPH
420 € s DPH
Uvedené ceny sú kalkulované s predpokladaným množstvom oleja, potrebného na preplach. Zvyčajne je použité množstvo 1,5 až 2x viac ako je objem prevodovky.
Aditívum / Kondicionér: Voliteľná položka, prípravok na zlepšenie vlastností nových a starých prevodových kvapalín
Orientačná cena + 16€ s DPH
Viac info o aditívach nájdete na stránke predajcov - používame produkty BG 303 CVT Plus a BG 310 ATC Plus
4 stupňová automatická prevodovka
01M, AG4 4/1

Výrobca: VW AG

Predpísaný olej: 5.3 L 
- Org. VW - G052162A1/A2 5/4HP
- Motul - Multi ATF

Filter: 01M325429

Tesnenie: 01M325443

Kontrola množstva: 35-45*C

Výmena oleja s preplachom prevodovky
Čistič prevodovky MOTUL + strojový preplach
Filter s tesnením
Čas práce: 3 hod
Prevodový olej Motul / Originál
Použité množstvo oleja: 8 l
Olej Motul
Originál olej
290 € s DPH
400 € s DPH
Uvedené ceny sú kalkulované s predpokladaným množstvom oleja, potrebného na preplach. Zvyčajne je použité množstvo 1,5 až 2x viac ako je objem prevodovky.
Aditívum / Kondicionér: Voliteľná položka, prípravok na zlepšenie vlastností nových a starých prevodových kvapalín
Orientačná cena + 16€ s DPH
Viac info o aditívach nájdete na stránke predajcov - používame produkty BG 303 CVT Plus a BG 310 ATC Plus
6 stupňová automatická prevodovka s mokrou dvojspojkou
DSG 02E DQ250 6/1

Výrobca: Volkswagen AG

Predpísaný olej: 7,2 L
- Org. VW G052182A2 
- Motul Multi DCTF
Filter s tesnením: 02E305051C
Kontrola množstva: 35-45*C

Interval výmeny: 60.000 km / 4 roky - pri sťažených prevádzkových podmienkach 40-50.000 km / 3 roky

Výmena oleja s preplachom prevodovky
Čistič prevodovky MOTUL + strojový preplach
Filter s tesnením org. VW
Čas práce: 2 h 30 min
Prevodový olej Motul / Originál
Použité množstvo oleja: 11 l
Olej Motul
Originál olej
250 € s DPH
450 € s DPH
Uvedené ceny sú kalkulované s predpokladaným množstvom oleja, potrebného na preplach. Zvyčajne je použité množstvo 1,5 až 2x viac ako je objem prevodovky.
Aditívum / Kondicionér: Voliteľná položka, prípravok na zlepšenie vlastností nových a starých prevodových kvapalín
Orientačná cena + 16€ s DPH
Viac info o aditívach nájdete na stránke predajcov - používame produkty BG 303 CVT Plus a BG 310 ATC Plus

Priebeh výmeny oleja v prevodovke DSG 02E DQ250 6/1

Máte záujem o výmenu prevodového oleja?

V prípade záujmu o profesionálnu výmenu prevodového oleja alebo zistenie stavu automatickej prevodovky.